Wij zijn GLOBAL ASSET SOLUTIONS

De fundering van Global Asset Solutions is opgebouwd uit vier pilaren. Deze pilaren bieden handvatten voor onze organisatie en onze mensen om zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te werk te gaan voor onze klanten. Door integer, betrouwbaar, objectief en innovatief te werken, bieden wij inzichten aan asset owners die de huidige industrie momenteel niet ziet.

INTEGER

Binnen het werkveld van de industrie speelt integriteit een grote rol. Wij zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en de bijdrage die wij kunnen leveren. Door soms buiten de gebaande paden te treden, worden oplossingen gerealiseerd die bijdragen aan de integriteit van onze organisatie, maar ook die van onze klant. Door vast te houden aan het gezamenlijke doel om de (petro)chemie en (energie)industrie te verduurzamen en processen te verbeteren, worden wij in staat gesteld om de ethiek en integriteit te behouden in iedere schakel binnen de keten.

betrouwbaar

Bestaande processen en technieken bieden een veilige haven binnen de industrie en de mensen die er werken. Innoveren kan zorgen voor weerstand. Als asset owner moet er het vertrouwen zijn dat gedurende bijvoorbeeld een shutdown alle potentiële onzekerheden worden weggenomen. Global Asset Solutions weet dit als geen ander en acteert hierop door de toepassing van kennis en ervaring binnen elk proces. Onze werkzaamheden zijn geslaagd wanneer organisaties merkbaar slagen maken om te verduurzamen en processen te verbeteren.

objectief

Iedere organisatie is uniek en heeft zijn eigen processen en technieken om efficiënt te werken. De kennis en ervaring uit het veld passen wij toe op situaties bij derden wanneer dit mogelijk is en daadwerkelijk van meerwaarde. Als asset owner kun je erop vertrouwen dat wij ieder project objectief benaderen en dat middels geheimhoudingsplicht elk project individueel en vertrouwelijk wordt uitgevoerd. Binnen Global Asset Solutions werken wij met een gedragscode die actief bijdraagt aan de besluitvorming. Of dit nu op de werkvloer geschiedt of op directieniveau. Dezelfde ethiek in het DNA zorgt ervoor dat dit terugkomt in alles wat wij doen.

innovatief

Een actieve bijdrage leveren met behulp van innovatieve en duurzame diensten is ons streven. Hiermee dragen wij niet alleen op maatschappelijk vlak ons steentje bij, maar stellen wij onszelf tevens in staat om de verwachtingen van asset owners, klanten en overige stakeholders te overtreffen. Onze diensten en oplossingen zijn gebaseerd op het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en productiviteit binnen de chemie en petrochemie. Door te innoveren, helpen wij de klant bij het reduceren van risico’s en dragen wij bij aan het vinden van een oplossing voor steeds complexere regelgeving.

Onze Partners

Bedrijven waar wij met trots zaken mee doen.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Neem contact met ons op

Contact gegvevens

Albert Cuijpstraat 32
4625 AM Bergen op Zoom

T: 085-4001908
E: info@aim-gas.com

Stel een vraag