Turn around & Project management

Een goede voorbereiding van een turnaround is essentieel om de hoeveelheid werk in kaart te brengen, maar ook de werkzaamheden en tijd die hiermee gepaard gaat. Alleen met een goede voorbereiding, kan een project gedegen worden gecoördineerd. Een degelijke voorbereiding zorgt voor een lage downtime en een enorme besparing op de uiteindelijke kosten. Samen met alle betrokken vakdisciplines zorgen wij voor duidelijkheid om zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen werken. Onze ervaring zorgt ervoor dat projecten niet langer uitlopen dan nodig. GAS ondersteunt in het gehele traject en voorziet naast de voorbereiding en coördinatie ook voor een professionele nazorg.

vakdisciplines

GAS gaat vanaf de voorbereidende fase samen met de asset owner en de betrokken contractors van alle vakdisciplines kijken hoe er samen veilig en efficiënt kan worden gewerkt. Door elkaar in een vroeg stadium erbij te betrekken, is er draagvlak voor elkaars werkzaamheden over en weer. Dit zorgt direct vanaf het begin voor wederzijds begrip en aan het einde van het project een besparing op de kosten.  

GAS zal hierin altijd kijken naar de toepassing van mogelijke innovaties en past moderne technieken en methodieken toe waar het kan. Door de synergie die GAS creëert excelleren de betrokkenen in hun vakgebied.

Onze expertises

Onze expertises op het gebied van turnaround & project management:

  • Smart NDT
  • Proces technology 
  • Mechanical & onsite repair
  • Laser cleaning operations

Onze Partners

Bedrijven waar wij met trots zaken mee doen.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Neem contact met ons op

Contact gegvevens

Albert Cuijpstraat 32
4625 AM Bergen op Zoom

T: 085-4001908
E: info@aim-gas.com

Stel een vraag