APR/UPR Pulsreflect-ometrie

Pulsreflectometrie (PR) is een techniek die gebaseerd is op de weerkaatsing van golven.
Deze techniek wordt toegepast om een goed inzicht te geven in de inwendige status
van onder andere pijpbundel exchangers, pijpbundel reactoren, coils, etc. Acoustic
Pulse Reflectometry (APR) is een techniek die door een akoestische puls de inwendige
staat van een pijp laat zien in 5-10 seconden. Toepassing van deze techniek in de
buiswand wordt UPR genoemd, wat staat voor Ultrasonic Pulse Reflection.


GAS is een gecertificeerd bedrijf dat een scala aan
diensten biedt voor inspectie en testen. Onze kennis en ervaring zetten wij in om asset
owners en inspectie te ondersteunen gedurende de levenscyclus van bijvoorbeeld
fabrieken zonder dat dit de dagelijkse activiteiten nadelig beïnvloed.

De toepassing van APR/UPR

Deze speciale methode is erop gericht om op een niet-destructieve manier de status
van diverse zaken te bepalen. Door snel een nauwkeurig beeld te geven van de status van de pijp wordt de doorlooptijd ten opzichte van conventionele technieken drastisch verkort. Zo kan op voorhand worden bepaald of iets vervangen moet worden om zo erger te voorkomen. APR/UPR geeft je inzicht in de volgende zaken die zich voor kunnen doen binnen een pijp, pijpbundel, coil etc.: 

  • Vervuiling
  • Verstoppingen
  • Vernauwingen
  • Pinholes
  • Inwendige oppervlaktescheuren
  • Inwendige wandafname

APR/UPR in de praktijk

Een goed inzicht in de staat van essentiële vaste onderdelen binnen een fabriek, is een must. Niet alleen voor iedere asset owner, maar ook voor inspectiediensten. Zo
voorzien wij bijvoorbeeld bij pijpbundel exchangers in een snelle nauwkeurige check na cleaning om de algehele staat van de pijpbundel na afloop vast te stellen. Bij pijpbundel reactoren, waar de katalysator tijdens een stop verwijderd wordt uit de pijpen, geeft APR inzicht of een pijp geen katalysator of vervuiling meer heeft en laat dit direct de algemene staat zien van de pijp.

Onze Partners

Bedrijven waar wij met trots zaken mee doen.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Neem contact met ons op

Contact gegvevens

Albert Cuijpstraat 32
4625 AM Bergen op Zoom

T: 085-4001908
E: info@aim-gas.com

Stel een vraag